Lär känna Axiell

Axiell utvecklar ett modernt system som tillåter digital samverkan mellan lärare, bibliotekarier och elever. Axiell tycker att alla i skolan har rätt till ett modernt, komplett skolbibliotekssystem med pedagogisk funktionalitet.

Besök gärna axiell.com/se