Velkommen til WeLibs onlinehjelp

Velkommen til WeLibs onlinehjelp


WeLib er et medienøytralt samlingssted for skolebiblioteksressurser og annet utdanningsmateriell som er lagret lokalt på skolen. WeLib kan kortfattet beskrives som et sosialt, tilgjengelig skolebibliotek som fokuserer på læring.

 

Har du en idé?

Idé-portalen

Har du funnet et problem?

Service-portalen

Trenger du tilbehør?

Axiells nettbutikk

PDF-veiledninger